ציטוטים מפרוטוקולים

ציטוטים מפרוטוקולים


תחקיר: תחיה צייחנר

ספר ראשון


12.7.1927
"מחליטים לקבל את הרישיון עבור בית הספר והגן על שם ועד המושבה.
מוסרים לועדת הכספים לברר את הצעת ועד החינוך דבר חסרונה של הלירה הדרושה לפיתוח עוד כתה בבית הספר".

26.7.1927
"תקציב החינוך לשנת 1927 יולי 1928 עומד על 84 לי"ש".

27.7.1927
"הועדה לחינוך תקרא כיום ועד לחינוך ותרבות".

27.9.1927
"מחליטים שתקציב הגן ובית הספר יכוסה מתקציב החינוך והכספים שיגיעו מהאחוזה. הסכומים שיחסרו יחולקו באופן יחסי בין כל תלמידי וילדי הגן".

20.9.1927
"הגב' קיסילר מוסרת דין וחשבון על מצב גן הילדים, היא מוסרת שכרגע הגן סגור ונחוץ לפתוח אותו ליום שלם ולהזמין גננת מומחית.
דרוש תקציב של 6 לי'ש לחודש. גב' קיסילר נוטלת את האחריות עבור שלוש הלירות הנכנסות מתקציב כללי".

27.9.1927
"מחליטים תקציב הגן ובית הספר מכוסה מתקדים החינוך שיתקבל מהאחוזה והסכומים שיחסרו יחולקו באופן יחסי על כל התלמידים וילדי הגן".

11.10.1927
"ועד גן הילדים מבקש לדעת בעניין קבלת גננת לשנה החדשה".

11.10.1927
"מחליטים לטלגרף לאחוזה – שלחו כסף מצב התקציב בכי רע".

1.1.1928
"מקריאים מכתב מהממשלה שאינה מרשה לפתוח את בית הספר והגן".

16.1.1928
"ענין בית המרקחת קשור לבית העם מפני שהחדר של הגן צריך לשמש עבור בית המרקחת.
מאשרים את ההוצאה (760) מא"י לצרכי חגיגת הילדים בחמישה עשר בשבט".

25.3.1928
"מקריאים מכתבים מהממשלה שתאסור לפתוח את מוסדות החינוך אחרי פגרת הקיץ באם לא יסודרו הסידורים הסינטריים".

21.5.1928
"לשלם למורה את שש הלא"י שמגיע לו עבור החודשים יולי דצמבר 1928".

23.5.1928
"להזמין לאסיפה הקרובה את המורה והגננת והאמהות, לשיחה עם ועדת החינוך".

15.8.1928
"שאלת הריאורגניזציה של ועדת החינוך.
ועדת החינוך מורכבת משני באי הועד ומארבעה חברים הנבחרים באסיפה הכללית של ההורים ותלמידי בית הספר והגן ברעננה. שני נציגים מכל מוסד".


26.8.1928
"בתאריך זה נקראה אסיפת הורים של תלמידי בית הספר והגן והם בחרו במרים קיסילר ובלה פוזין בתור באי כוח הורי תלמידי הגן לועדת חינוך".

4.9.1928
"מקציבים סך של 15 לא"י לצורכי רהיטים לבית הספר".

27.9.1928
"כל תלמידי הגן ובית הספר צריכים להירשם לשנת הלימודים החדשה, על תלמידי הגן להכניס תשלום של 250 מא"י, תלמיד בית הספר 300 מא"י. הילד השני במשפחה משלם רק 50% והילד השלישי חופשי מכל תשלום".

15.11.1928
"בהתאם להחלטת ועדת החינוך מחליטים לקבל עוד מורה לבית הספר. מטילים על הורי תלמידי בית הספר סך שלוש לא"י לחודש השתתפות המורה החדש".

6.1.1929
"אנשי המושבה מבקשים מחברי "אחוזה" שהגיעו מאמריקה לרעננה לביקור שהאחוזה תתאמץ להשלים את החסר, אחרת בלי מאה לא"י לא נוכל לגמור את שנת התקציב.. בין היתר 50 לא"י למורה הנוסף 30 לא"י נותנים ההורים. 30 לא"י למורה הקודם".

28.1.1929
"שאלת הפסנתר לבית העם, מחסור בכלי זה מורגש היטב בכל ענפי ענפי הפעולה התרבותית. אין אפשרות לערוך הצגה ראויה בלי הפסנתר, הכלי הזה משמש גם את מוסדות החינוך, בתי הספר וגני הילדים".

"החלטה לגשת להוציא ספרים לקריאה הביתה מהספריה. את הספרים היקרים כגון: האנציקלופדיות לא יתנו לקריאה ועיון בהם יתבצע רק באולם הקריאה.
ברגמן מוסר דין וחשבון מהפעולה לסידור הספריה לבית הספר ברעננה.
הכנסות הספריה באות מדמי קריאה. הספריה תגדל בהדרגה".

"ההכנסה הכוללת מהצגת תלמידי בית הספר בט"ו בשבט הגיעה עד 9.600 לא"י
סידור קבוצה ב' של שיעורי ערב לעברית ותשלום למורה מגד סך 500 מא"י לחודש".

13.7.1929
"ברור שאלת בנין בית הספר. בין תושבי רעננה הספיקו לאסוף גם 25 לא"י במזומן, את היתר עד 50 לא"י יאספו בלי התאמצות מיוחדת וללא ספק על הח' פניץ שלאחר שובו לאחוזה יתמסר לשאלת בנין בית הספר".

21.7.1929
"מחליטים תשלום של לא"י אחת מכל החברים לשם בנין בית הספר וממנים את מר רכניץ, קרבל וגורדון לגובים, לעזרה לועד החינוך לגביה. מטילים על ועד החינוך לסדר את הגביה לטובת בנין בית הספר".

30.10.1929
"מאשרים את החלטות כי מר ברטוב ימונה למורה ראשי בית הספר.
קובעים תקציב בסך 6 לא"י להוצאות גן הילדים מהסך הנ"ל. יש להתחיל בדחיפות את עבודה בגן הילדים".

27.1.1930
"לאחר סידור המחיצות השיעורים יועברו מחדרי הגן אל הבימה".

5.3.1930
"מוסרים לועד החינוך להתקשר עם מורה לאנגלית לבית הספר , בגבולות התקציב".

19.6.1930
"בוחרים בחברים שברץ וחיים לזר בתור משלחת לחוה'צ בשאלת בנין בית הספר, הגדלת התמיכה השנתית למורה במשרה מלאה ולברר את שאלת הכשרתו של המורה מגד לתפקידו".

28.6.1930
"מר ברזילי מעורר את שאלת הבנין עבור בית הספר הוא מוצא שיש ביכולת הועד לגשת באופן רציונלי לפתור את שאלת הבנין היות והעודפים נמצאים בראשות הועד... יש לגשת לבנות גם קומה שניה מעל בית העם. קיסלר מתנגד להצעת הבנין ולקומה שניה היות והדבר גורם סכנה בטיחותית לילדים בקומה השניה.
...להוציא לפועל את תכנית בנין בית הספר עבור רעננה..."

7.7.1930
"בשעה טובה, אוסטרובסקי מגיע לארץ ישראל. נבחרים קרן צבי, פוזין, קיסילר ואוסטרובסקי. בוחרים באוסטרובסקי לנסוע במשלחת חוה'צ במקום הח' שברץ".

14.7.1930
"אוסטרובסקי נבחר לחבר ועדת חינוך מצד ההורים.
בהתאם להחלטת הועד, השתתפו 18 חברים ונבחרו הח' אוסטרובסקי, נשר ופוזין לחברים בועדת חינוך
מצד ההורים. מר לזר מוסר על המשלחת שבקרה את ההו'צ בשאלת החינוך והמורים. מר לוריה מ'מ המנהל הבטיח להם כי דרישות רעננה להגדלת ההקצבה לבית הספר של רעננה במידה יחסית לבתי ספר של הסביבה של רעננה במידה יחסית לבתי ספר של הסביבה, כי זה יקח בחשבון, בשאלת המורים הם מאשרים את מר ברטוב להבא אבל למגד יש להציע על פיטוריו בהתאם למכתב מתחילת השנה".

21.7.1930
"מאשרים את החלטות ועדת הבנין של בית הספר בדבר הגישה להוציאה לפועל של תכנית הבנין, מיקום הבנין מאחורי בית העם.
בוחרים בחבר אוסטרובסקי וברזילי לנסוע לירושלים לשם ברור אפשרות השגת הלואה לבנין בית הספר".

18.7.1930
(כתוב בטעות במקור 18.7.30)
"מקריאים מכתב ממחלקת החינוך בענין המורה מגד והוחלט להודיע לו שאם המחלקה מסכימה להשאירו
בתור מורה בבית הספר בשנת תרצ"א, גם ועד המושבה יסכים לכך.
המזכיר מוסר כי "יהודה" מסכימה לתת הלואה בסך 250 לא"י לארבע שנים לשם בנין בית הספר".

8.9.1930
"בוחרים בועדה אוסטרובקי, נחמן לזר. להציע שמות לרחובות ברעננה".

29.9.1930
"מתעוררת שאלת הטלפון, בכפר סבא סידרו מרכזת לטלפונים, נצטרך לשלם 18 לא"י לשנה או לכפר סבא רק 15. מחליטים לברר באותו נושא עם מגדיאל".

15.10.1930
"מאשרים שמות לרחובות.
יש תקוה כי בשבוע הבא יוכלו לגמור עם מסירת הבנין לקבלנים".

22.10.1930
"מבררים את שלוש ההצעות לקבלת בנין בית הספר והוחלט למסור את הבנין לברגמן (קבלן בנין) בעבור סכום של 498 לא"י.
הוחלט להוסיף לגג מספר פסי ברזל לשם חיזוקו.
מחליטים להוסיף למשכורות המורים לא"י אחד לכל אחד לחודש.
בבית הספר יהיו השנה 60 ילד (כולל שושנה...)
על מר לזר לסדר עם לינה תעזור לגננת בענין ... הילדים.
מאשרים הוצאה בסך 2 לא"י לצורכי משחק לגן להתחלת השנה.
מחליטים להזמין רהיטים לבית הספר 10 מקומות ולגן כי הדרוש".

27.10.1930
"אוסטרובסקי היה בתל אביב ב"בנק המלאכה" בקשר להלואה לבנין בית הספר, הבנק מסכים לתת הלואה לשלוש שנים... אבל דורש משכנתא על המגרש...
ברזילי מוסר עם אוסטרובסקי תכנית שינויים לבנין בית הספר שיהייה מוכן לבנות עליו קומה נוספת במקרה הצורך.
(דיון בתוכניות הבנייה והמעקות והגג וכו') על המורים לעבוד במוסדות שש שעות.
על הגננות לחלק את זמנם בשתי כתות הגן. לקבוע מורה לאנגלית בחלקיות משרה. להודיע למורים כי כל הסידורים בבית הספר, חלוקת השמות, שינוי בתכנית וכו' מוצאות לפועל רק בהשתתפות ועדת החינוך".

24.11.1930
"ועדת החינוך מודיעה כי המורה לאנגלית בביה"ב כבר התחיל ללמד, הוא נותן 3 שיעורים בשבוע ומקבל 2 לא"י לחודש..."


15.12.1930
"מאשרים את ההוצאה סך 425 לא"י לחגיגת בית הספר בזמן הנחת אבן הפינה".

22.12.1930
"סידור חמור לרכיבה לרופאה".

31.12.1930
"הצעה מפורטת בענין הרחבת המרפסת של בית הספר.
מאשרים את ההוצאה להרחבת המרפסת בבנין בית הספר.
הסכום ילקח מהכנסת החשמל".

3.2.1931
"מאשרים הוצאה בסך לא"י אחת עבור חגיגת ילדי השרון ברעננה בט"ו שבט.
מודיעים כי ישנה כעת נטייה כללית לקבוע את מקום בית הספר המרכזי ברעננה אם נמציא את 1000 לא"י המובטחת".

ספר שני

16.2.1931
"לכתוב למורים ולדרוש מהם להקדיש יותר תשומת לב לתלמידים שיתייחסו ביתר רצינות לרכוש הצבורי, הבניין, השמשות, הרהיטים וכו'".
"לפרסם מודעה בדבר הקרנבל בפורים ולברר אם ישנה קבוצה מקומית שברצונה להשתתף בקרנבל בשם רעננה".

27.4.1931
"בשאלת בית הספר המרכזי הוחלט שוב שמקומו יהייה ברעננה".

11.7.1931
חוקה לרעננה.
"מאשרים את החוקה, בוחרים במועצה בת 15 איש ולה זכות בכל הנוגע למושבה. המועצה נבחרת אחת לשנה, כל 15 בוחרים רשאים להגיש רשימת מועמדים, הבחירות הן ישירות, שוות חשאיות ויחסיות לבעל משפחה ישנה זכות בחירה גם לאשתו. או לאחד מבניו הבוגרים".

16.7.1931
"ריצוף מרפסת בית הספר והכנסת השמשות. לדרוש מברגמן הבנאי".

28.7.1931
"אוסטרובסקי נבחר ליו"ר הישיבה.
שאלת זכות בחירה של החברים באמריקה למועצה נדחית לישיבה הבאה.
ברטוב מציע שהמועצה תכבד את בוגרי בית הספר ברעננה לרגלי גמרם את בית הספר, במזכרות מטעם המועצה.
מאשרים את ההצעה והוחלט למסור לכל בוגר תנ"ך בכריכת בצלאל.
אוסטרובסקי "בנו את ביה'ס בלי כסף אלא בהלואה.
יש להשתדל ולגמור הבנין לפני התחלת זמן הלימודים. יש לגמור את הגביה לכביש וזה יתן עוד סכומים לעבודות ציבוריות".
...העבודה התרבותית החשובה נעשתה ע"י מר לזר יו"ר הועד".

30.7.1931 (פרוטוקול 262)
"הגננת מודיעה כי פתחו את שנת הלימודים בתקוה שבשנה הבאה יהיו 50 תלמידים בגן.
לפתוח כתה נוספת בסביבות .... כ – 20 ילדים מתחילים.
מוכרחים לקבל גננת נוספת לגן...
בבית הספר יהיו 60 ילדים. ורק שני מורים, ורק בקושי יכולנו לעבור את השנה.
לשנה הבאה יהיו לנו 80 ילד, מבלי מורה שלישי לא נוכל להתחיל את השנה". 

3.8.1931 (פרוטוקול 263)
"מוסקוביץ דורש שלפני הגשמים יטייחו את הקיר המערבי של בית הספר וגם יצבעו בשמן, יזפטו את הגג ויזגגו את שאר החדרים, כל זה לשם הבטחה נגד רטיבות מוסר לאוסטרובסקי לדבר עם ברגמן".

26.8.1931
"לא מקבלים את ההצעה בדבר טלפון נוסף, כי נאלץ להוסיף ארבע לא"י לשנה".

1.9.1931
"מחליטים לקבל מורה שלישי לבית הספר ולפרסם מודעות על כך ב"דבר והארץ"
בוחרים באוסטרובסקי, נשר וקרן צבי לועדה שתברר את ההצעות של המורים".

"לדרוש מהמורים והגננת שיתאספו לכל הפחות פעם בשבוע לדון בשאלת מוסדות החינוך... עליהם לבחור בא כח לועדת החינוך".

"להזמין רהיטים למוסדות החינוך".

15.9.1931
"מחליטים בפרינציפ כי יש לקחת בחשבון בתור מועמדים למורים רק כאלה שאחרי גמרם את הסמינר. היתה להם כבר לכל הפחות, נסיון של שנה אחת בבית ספר.

נתקבלו 36 הצעות מאת מורים, ואחרי הבחירה הראשונה משאירים לבחירה שניה שש מועמדות: שרה קרול, רחל דבוס, רבקה פינברג, שושנה אוליצקי, חיה ירמה ושולמית שמואלי.
מחליטים להוסיף לרשימה את נחמה כהן.
להזמין את שרה קרול, אליצקי ושמואלי השבוע לפגישה עם חברי הועדה את שלוש הנשארות להזמין בשבוע הבא".

27.9.1931
"*מתעורר ויכוח בשאלת מועמדתה של נחמה כהן ומחליטים להציע למחלקת החינוך של הסוכנות את *הרשימה של 15 המורות כדלקמן... ולבקש ממנה לדון את המועמד הרצוי ביותר...
*להזמין לרעננה את המועמדים : לבבי,ריניש וזאבי לפגישה עם הועדה.
*הח' אוסטרובסקי ונשר מודיעים בשם הועדה כי הם מציעים בתור המועמדים למשרת מורה, את הגברת קרול ושמואלית.
*מחליטים לפרסם במושבה כי מוסדות החינוך יפתחו ביום ג' הבא, כה' תשרי תרצ"ב 6.10.1931".

28.9.1931
"*החבר ליטמן מוסר דו"ח מהנסיעה עם הח' אוסטרובסקי לירושלים בענייני החינוך
*מחלקת החינוך מבטיחה להגדיל את תמיכתה לבית הספר לסך 75 לא"י, אנו דרשנו העברת בית הספר לסוג א'. לזה התנגדו והבטיחו להביא לפני ישיבת הסוכנות שאלה בדבר הגדלת התמיכה לסך מאה לא"י".

5.10.1931
"*החבר אוסטרובסקי נבחר ליו"ר.(רשימת המועצה ) נוכחים כל חברי המועצה".

7.10.1931
"*קובעים שבחנוכה יערך נשף בית הספר ויחנכו אז גם את הבניין.
*לסדר בעזרת המורים והגננות פעולה בין הילדים בזמן החופש, בכדי להעסיקם..
*מחליטים לקבל לגיל הגן רק ילדים שמלאו להם כבר 3 שנים".

20.10.1931
"*ועד מושבות השרון מתנגד לחופש הגדול לגננות...
ומאסף ידיעות במושבות בעניין זה:
• להודיע להם כי אצלנו השאלה אינה אקטואלית הודות לסדור שכל כיתות ההוראה של המקום מסדרים בעצמם את העסקת הילדים בחופש".

21.10.1931
"*כתה ד' תמשיך ללמוד בבית הכנסת כמו אשתקד.

מורה שלישי/ת
*מקריאים את תשובת מחלקת החינוך של "הסוכנות" בדבר ציון המורה המתאימה ביותר לבית הספר שלנו. מתוך הרשימה שהמצאנו למחלקה, היא מציינת את המועמדות אניס ונחמה כהן, שתיהן בלי נסיון של הוראה בבית הספר. מתעורר ויכוח בשאלה זו ולבסוף מחליטים ברוב של 3 נגד 2, לקבל את נחמה כהן למורה בבית הספר , לנסיון במשך החודשים שנשארו לגמר שנת הלימודים הנוכחית".
 
24.11.1931
"ביום א' הבא יתקיים נשף בית הספר. הילדים יציגו 3 הצגות קטנות. ביום תהיה חגיגה של ילדי הגן לילדי כיתה א' של בית הספר. מוסרים לגברת פוזין ולגברת קרן צבי שיתעסקו במכירה מוקדמת של הכרטיסים לנשף"

17.9.1933
"אוסטרובסקי עומד על העובדה שתעודת בית הספר והמורים אינה רק ההוראה אלא העיקר הוא החנוך. וגם לקשר את נפש הילדים לביה"ס..."

ספר רביעי

26.10.1938
"ישיבת הנהלה במשרדי המועצה
נוכחים: הח' ב.אוסטרובסקי, ברזילי, שבשביץ ולוריה.
ויצ"ו משלחת של הסתדרות ויצ"ו מבקשת תמיכה לתקציב של הזנת – ילדי ביה"ס במקום.
התקציב שלהם הוא 20 לחדש. הזנה זו מקבלים 74 ילדים.
מחליטים להקציב להם לא"י אחת לחודש ע"י עזרה סוציאלית".


19.6.1939
"דו"ח ועד החינוך... בשנת תרצ"ה מנה ביה"ס 190 תלמיד, בתרצ"ו – 249, בתרצ"ז – 315, ובתרצ"ט – 350".

"...ביה"ס עומד על רמה גבוהה במובן החינוכי. מהסמינריונים למורים שולחים אלינו תלמידים להסתכלות ולקבלת דוגמא.
הרכב ביה"ס הוא: 13 מורים, מהם 6 בעלי משרות שלמות, ושבעה בעלי משרות חלקיות. שעות ביה"ס הם 286 לחודש יחד עם כתה ט'.
יש להתחיל באופן רציני בסידורים ללימודי מלאכה בביה"ס. כי בכפר הדבר הוא הכרחי. כל איכר צריך לדעת איך לתקן מכשיר או עגלה, צריף או ברז.
בענין לימודי המקרא יש לציין כי במשך תקופת הלימודים בביה"ס עוברים התלמידים 3 פעמים על לימודי החומש.
מגרשי המשחקים דורשים טיפול ופיתוח נוספים.
אשר להתמסרות המורים והמנהל, יש לציין כי המצב משביע רצון בהחלט. קיימת מועצת מורים הדנה בשאלות חינוכיות שונות הדורשות תיקון על המקום. קיימת עזרה הדדית בין המורים בשטח זה. ראוי לשבח המנהל מר זלצין שמראה התמסרות מיוחדת לביה"ס".

"גני הילדים המועצה מקיימת שני גני ילדים ובהם 80 ילדים. האוכל ניתן לכולם בתשלום אחיד לפי דרגא. ד"ר אלטרטום העיר כי מבחינה הגיינת הצפיפות בכיתות היא אסורה בהחלט, ודרוש לתקן את הדבר".2010אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il