תורנות לילה במרפאה

תורנות לילה במרפאה

מתוך: "בטאון המועצה המקומית"מס' 8-9 - 1966

 

תורנות לילה בקופת-חולים שועלי אברהם / עמ' 30

מזכיר מירפאת רעננה.

 

90%, בערך, מתושביה של מושבתנו מקבלים עזרה רפואית בקופת-חולים הכללית ואנו רואים בזה משום עניין ציבורי רב-ערך, להסביר מעל דפי ביטאון זה את סדרי תורנות הלילה ברעננה.

 

בעיית קיום תורנות לילה אינה מן הקלות בדרך-כלל. לא קל להגיע לרופא בלילה, וקשה עוד יותר – להשיגו לביקור-בית בלילות. גם מושבתנו סבלה בעבר מחוסר הסדר קבוע בתורנות-לילה, אולם בסיפוק רב יש לציין כי זה שנים אחדות שחל שינוי ניכר לטובה, וזאת – הודות ליזמתם ושקידתם הברוכה של שלושה גורמים ציבוריים שהצליחו לפתור בעיה זו. הלא הם: המועצה המקומית, מזכירות מועצת הפועלים והנהלת מחוז קופ"ח, שחברו יחד והסדירו כך, שבבניין מירפאת קופ"ח ברח' אליעזר יפה ברעננה, יימצא רופא, עם רכב צמוד בכל לילה.

 

איך ומתי פונים לרופא תורן

חברים השייכים לאזור רעננה, היינו: מירפאת ז. שועלי במרכז רעננה, מירפאת שכ' פרץ, מירפאת רסקו, כפר-בתיה, כפר-חרוצים, בצרה ומוסדות חינוך ורפואה באזור – פונים, במקרים דחופים, לרופא התורן אשר במרפאה המרכזית ברח' א. יפה, ברעננה. בכל הלילות, בשבתות וחגים נמצא שם רופא תורן, ובימי שישי וערבי חג – בשעות 1 עד 7 אחה"צ נמצא הרופא התורן בביתו ברעננה. כתובתו המדויקת רשומה על מודעה מיוחדת המוצגת באשנב מואר בכניסה למירפאה.

 

בשתי דרכים אפשר להזמין רופא תורן לביקור בית:

א)      ע"י טלפון מס. 921015

ב)      ע"י גישה למירפאה המרכזית וצלצול בפעמון הלילה המותקן באשנב המואר.

 


תעריפי ביקורי הבית

 

שעות הביקור

 בימי חול

 בשבתות וחגים

7.00 - 0.7 ביום

 -.6 ל"י

 -.12 ל"י

11.00 - 0.7 בלילה

 -.10 "

 -.12 "

 7 - 11 בלילה

 -.15 "

 -.15 "

 


נוסף על כך יש לשלם -.3 ל"י בעד הסעת הרופא. מזמין אדם את הרופא – מקבל הוא קבלה מהרופא, בעת תשלום הכסף. אם הוא חבר בזכויות מלאות, עליו לפנות עם הקבלה לסניף שלו בקופ"ח, ולאחר אישור הוועדה, מוחזר לו התשלום. אם הרופא מציין בקבלה כי הביקור לא היה מוצדק – לא יוחזר לו הכסף.

 

נוסף על כך, יש לשלם -.3 ל"י בעד הסעת הרופא. מזמין אדם את הרופא – מקבל הוא קבלה מהרופא, בעת תשלום הכסף. אם הוא חבר בזכויות מלאות, עליו לפנות עם הקבלה לסניף שלו בקופ"ח, ולאחר אישור הוועדה, מוחזר לו התשלום. אם הרופא מציין בקבלה כי הביקור לא היה מוצדק – לא יוחזר לו הכסף.

 

עלינו לציין, כי תחת פיקוחו של הרופא התורן היחיד נמצאות 13 אלף נפשות באיזור רחב ומפוזר. קופת חולים מעוניינת שכל מקרה דחוף יקבל הטיפול הנכון בזמן הנכון, ולכן אנו מבקשים מהקהל לדחות הזמנות לביקורי-בית עד הבוקר אם רק אפשרי הדבר, ואז יפנה הנזקק לרופא שלו, המטפל בו תמיד, ויטפל בו ביתר ביטחון ויעילות. כי תפקידו של הרופא התורן הוא בעצם להושיט עזרה ראשונה ודחופה באופן זמני ולא יותר. ואם יוטלו עליו מקרים שגרתיים, הרי לא יוכל למלא את יעודו במקרים דחופים ורציניים שיש בהם משום פיקוח נפש.

 

מעל דפי ביטאון זה, אנו קוראים לכל אחד ואחד ומבקשים לשקול היטב בטרם יפנו לרופא התורן, ובזה יעזרו לו במילוי תפקידו למקרים דחופים ביותר.

 

אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il