ציטוטי פרוטוקולים

ציטוטי פרוטוקולים

19.12.38 מועצה

בדיקת ילדים ההנהלה מוסרת למזכיר שיפנה להנהלת קו"ח  בענין החלפת מועד בקורי התינוקות החולים במרפאה משעות אחר הצהרים לשעות הבוקר.


28.12.38

קו"ח  הוחלט לברר את ענין העברת חברים מקו"ח של ההסתדרות לקו"ח של המועצה.

אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il