קליטת עליה ברעננה בשנות ה 70 - מן העיתונות

קליטת עליה ברעננה בשנות ה 70 - מן העיתונות

מתוך: "דבר ההסתדרות" מס' 25 , ספטמבר 1970

במערכות הקליטה / עמ' 35-36


91 משפחות מאנגליה, צרפת, מרוקו, רוסיה, רומניה, ספרד וטורקיה נקלטו בשנה 1969 ברעננה.
העולים שוכנו בבתים נוחים ויפים בדירות פאר בבתים משותפים, לרוב במרכז המושבה.
פעולתנו היומיומית בין העולים מתבטאת בעיקר בביקורי בית תמידיים. בשיחתנו האישית הראשונה עימו מקבל העולה מושג כללי על הנעשה בהסתדרות, ומוסברים לו תפקידי ההסתדרות. בטיפול אישי הוא מקבל את העזרה וההדרכה הראשונה להתמצאות בקשר לעבודה, לימוד השפה, סידור הילדים וכו'.
כן נשלחו מספר עולים לימי עיון בביה"ס לפעילי ההסתדרות, בו הינם מקבלים סדרת הרצאות בשפתם הם על נושאים שונים.  בסיום ימי העיון נערך טיול לירושלים השלמה.
ביום ראשון חוה"מ פסח נערך סדר פסח מסורתי לעולים החדשים ביזמת מזכיר מועצת הפועלים ובהדרכת רכז התרבות הח' רם שרון ובעזרתן הפעילה של רכזות א.א.ע. ההשתתפות היתה רבה והאולם היה מלא מפה אל פה, האוירה ומצב הרוח היו מרוממים ביותר. עלי לציין גם את המסורת הנאה של מועצת הפועלים המגישה לעולים החדשים שי לראש השנה, נוסף ל-50 ל"י שכל עולה חדש מקבל עם בואו ארצה על-יד סניף משען.
הערכה מיוחדת מגיעה ללא ספק למח' הקליטה והפיתוח בוועד הפועל, אשר מסייעת לנו בעצה, הדרכה ועזרה כספית לבצוע משימת הקליטה של העולים החדשים.

דניאל אפרים,
רכז הקליטה


חלקה של מושבתנו בקליטת העליה אינו מבוטל. אלפי עולים השתלבו בחיי המושבה והנם אזרחים פעילים ונאמנים.  קרית שרת, שכוני העולים במרכז, הם עובדות חיות למימוש יעד הקליטה.
אנו כחברי ההסתדרות חייבים להיות נאמנים לעקרונותיה, וקליטת העליה היא אחת מעקרונותיה המקודשים.  עלינו להגביר מאמצים להכיר את בעיותיה היום-יומיות ולשקוד על מציאת פתרונות להן.
רובנו היינו עולים והתנסנו בחבלי קליטה, קשיי הסתגלות עמם נתקל עולה חדש בבואו לחיות בחברה מבוססת. השפה, העבודה וההתאקלמות בסביבה- כל אלה הן בעיות שהותיק חייב לבא לעזרת העולה ולהקל על השתרשותו.
ברצוני לציין בספוק רב את עריכת מסיבת בר-המצוה הקולקטיבית לילדי עולים שאורגנה ע"י גורמים שונים, שאת החלק הארי נטלה בהכנתה מועצת פועלי רעננה.
מסיבה מעין זאת יכולה לשמש דוגמא ומופת,  מי יתן וירבו מעשים אלו ביתר ישובי המדינה.
כללית עלי לציין, שעל אזרחי המושבה להמשיך בהתמדה בקליטת העולים.  במיוחד חייבים חברי ההסתדרות בשנת היובל לסכם את פעולותיה שנעשו בנושא הקליטה בעבר, ולהגביר מאמצים בהווה על מנת שתובטח הגשמת המשימה בעתיד.

לאה שפיר     

 

אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il