כותבים לזכר אוסטרובסקי

כותבים לזכר אוסטרובסקי

...אוסטרובסקי השתייך למחנה המתקדם בארץ, נלחם לעבודה עברית מאורגנת במשק החקלאי, למשמעת לאומית למוסדות העליונים של היישוב והתנועה הציונית והוא שהקנה זכות בחירה לפועלי רעננה בשעה שבמושבות אחרות נשללה זכותם על ידי מערכת חוקים בעזרת ממשלת המנדט. אוסטרובסקי לא חשש למעמדו מבעלי זכות בחירה אלה כי בעיניו היו פועלי רעננה אזרחים שווי-זכויות....


בן ציון מיכאלי
(ראש עיריית הרצליה)


---


...עם בואו של אוסטרובסקי התחילה רוח חדשה נושבת במושבה, עצם הדבר שבא להשתקע ממש (לא כקודמיו) התחיל לבנות בית למשפחתו, ידיעת השפה העברית, קירבתו עם תנועת הפועלים הציונית בארה"ב, ההסתדרות לא הייתה זרה לו ומגמתו הייתה לשתף פעולה עם פועלי המקום וההסתדרות. אחת מהבעיות הקשות בארץ באותו זמן הייתה שאלת עבודה עברית והשאלה לא פשוטה הייתה,

בעונות הבוערות שנטעו פרדסים, לשכת עבודה לא יכלה לספק את הפועלים שנדרשו, ולא פעם הגיעו שתילים מורכבים ולא היה מי שייטע אותם, שכר

העבודה היומי היה ברעננה 250 אג' ליום ( ביתר המושבות- 200 אג'). אולם בעונה הבוערת נחטפו פועלים בדרך ושילמו שכר של 500-400 אג' ליום. ובאותו הזמן עבדו במושבות הוותיקות בעבודה ערבית. גם בשרון פשע הנגע ובכפר-סבא ובמקצת גם בהרצליה התחילו בעבודה ערבית. גיוס פועלים מהערים ומהקיבוצים לא פתרו את השאלה. וכאן עמד המנוח אוסטרובסקי במבחן הקשה ביותר ויחד עם ההסתדרות במקום ומרכז החקלאי עמדו בפרץ וזכתה רעננה להישאר אחת מהמושבות הבודדות ביותר שעבדה רק עם פועלים יהודים, ואפשר להגיד שבעזרתו האקטיבית של אוסטרובסקי...


פ. שמגר (סמוגרינסקי)

---


...כאשר החלו אנשים לשלם לפועלים ערביים כדי שיבנו, התנגד אוסטרובסקי בטענה שהיישוב העברי צריך להיבנות ע"י יהודים. בשל כך הוא שילם ליהודים שהסכימו לעבוד ברעננה כ-12 לירות יותר מאשר לערבים....


רבקה שביט (שבשביץ) (מתוך : "מניחוח חציר לניחוח העיר")


 

---

...חיזוק יתר ליחס ליבראלי לגבי הפועלים נוסף עם בואו של ברוך אוסטרובסקי מאמריקה על מנת לפקח על הפרדסים של החברים באמריקה. כחבר "פועלי ציון" מאז ומתמיד פעל כאן למען ביסוס מצבם החומרי של הפועלים והגברת השפעתם הפוליטית. שכרם הגבוה של הפועלים, הזכויות המיוחדות וכן הביטחון מפני התחרות ערבית בעבודה, הביאו איתם גידול בלתי פוסק של אוכלוסיית הפועלים, שהלך בד בבד עם התרחבות ענף הפרדסנות, שכן כל פרדס חדש דרש עשרות פועלים חדשים. פועלים צעירים, מלאי מרץ, שפטורים היו מלנהל מלחמה למען הקיום, כפי שזה היה במקומות אחרים, מצאו כעת אפשרות לגבש את מעמדם מבחינה מפלגתית, פעולתם נצמצמה בשטח הפוליטי בלבד, כיוון, שכאמור השיגו בשטח הכלכלי יותר מאשר דרשו ולא היו מוכרחים ללחום על כך כפי שנלחמו במושבות הסמוכות....  
                                                          


י.ל. קזן (מתוך "ניו יורק לרעננה")


 

---

...הוא נהג כלפי כל אחד ללא משוא פנים וכל שיקולים של ארץ מוצא או מפלגה היו זרים להשקפתו. סיסמתו הייתה, איחוד כוחות: איחוד בהקמה לשכת עבודה משותפת, איחוד בעבודה עברית מאורגנת, איחוד בהקמת קופת חולים לכל תושבי המקום...

נפתלי רכניץ (מתוך "לדמותו של ברוך אוסטרובסקי ז"ל")


 

---

פעולותיו של אוסטרובסקי ברעננה חרגו לעיתים הרחק מחשיבותם המקומית. הוא היה בין מייסדי "הלשכה המשותפת" לחלוקת עבודה ברעננה, מאורע ששימש דוגמה לארץ כולה. כן הוא להט בעקשנות "לעבודה עברית" ולעבודה מאורגנת ברעננה ושימש מופת לסביבה הקרובה והרחוקה.

מיכאל פסוויג (ראש המועצה השני)


---


אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il