בית הקברות הראשון

בית הקברות הראשון

עד לחודש יוני 1928 לא הובאו לקבורה ברעננה תושבים שנפטרו, מהעדר בית קברות. את הנפטרים קברו, בדרך כלל, בתל אביב.
באותו חודש נפטר אחד התושבים ובני משפחתו ביקשו לקברו ברעננה, אך לא היה שטח מתאים לכך. הועד פנה ל"אחוזה" בניו יורק, בבקשה שתקצה את אחת מחלקות החברה, כדי שתשמש כבית-קברות. "אחוזה" נענתה לבקשה והועידה חלקת אדמה בדרום המושבה.
עתה היתה רעננה יישוב מסודר לכל דבר - אפילו בית-עלמין היה לה.
על הגבעה בקצה רחוב קלאוזנר ופרדס משותף נמצאת חלקת הקברים של המייסדים, בסמוך לחלקות הצבאיות ולחלקת ההגנה.
במקום נקברו מראשוני המתיישבים - בודניק, רוהר, חיים-אליעזר לזר, אנקר וראשי המועצה, ברוך אוסטרובסקי ויצחק שקולניק.

בינואר 2010 הלך לעולמו ראש העיר בנימין וולפוביץ ואף הוא נטמן בחלקה הצמודה לחלקת חברי ההגנה.
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il