הציבור הדתי במושבה

הציבור הדתי במושבה

אחוז לא קטן מבין תושבי רעננה מהוה הציבור הדתי במקום, אשר בחלקם באו עוד בראשית יסודה של רעננה, ובחלקם לאחרונה עם גידור זרם העליה מארצות ספרד והמזרח.

הציבור הדתי הנו מאז ומתמיד סעודה במסכת היצירה והבניה של המושבה. הוא ידע תמיד לראות את החיוב שבקיים ולשמוח על כל נדבך נוסף שנוסף לבנין המקום. בדרך כלל הוא אף שתף פעולה הדוקה עם הנהלת המושבה ונטל חלק פעיל בחיים החברתיים והציבוריים של המושבה במידה והנתונים אפשרו זאת.
זכות שיתוף פעולה זה יש לזקוף הרבה לזכות המנהיגות הדתית במקום אשר ידעה תמיד להתרומם על הפער המפריד בין שני המחנות ולגשור גשרים עם הנהלת המועצה המקומית שטפלה בעניני המושבה, אשר גם היא מצדה עשתה מאמצים לשמור על הידוק הקשרים וטיפוח היחסים.

כאן יש כמובן לזקוף הרבה גם לזכותו של המרא דאתרא הרה"ג סוקולובר שליט"א אשר ידע במשך למעלה משלושים שנות כהונתו במקום. לטוות בשקט ובחכמת אב רקמת יחסים יפים אלו בין שני מחנות, ברוח הכתוב "שלום שלום לקרוב ולרחוק אמר ה'".

שיתוף פעולה זה הביא ברכה בכנפיו לשני המחנות גם יחד, אם כי קשה לומר שכל הענינים הדתיים באו כבר על מקומם. רשת החינוך הדתי, הכוללת 5 גנ"י, 2 בתי ספר ובתי כנסת לרוב הנם עדות לסובלנות הדדית זו. אך מאידך לצערנו הרב טרם הוקם אף מועדון נוער דתי במקום, דבר אשר נצרך כאויר לנשימה.

הגוש הדתי הנו מגובש יפה למרות שני הזרמים הכלל ארציים השולטים בו. הציבור הדתי הנו בבחינת יריעה אחת שלמה ואחידה, אולם כאמור עם גוונים שונים. יחסי ידידות טובים שוררים בין המשפחות השונות. מנהיגי הציבור שוקדים כמיטב יכולתם על פיתוח ערכי תורתנו הקדושה. דבר זה מתבטא בארגון בתי כנסת, יזום שעורים קבועים בתורה, הרצאות במחשבת היהדות, פתוח רשת החנוך וכד'. גם בבית – הכנסת ובית המדרש של פאג'י במזרח, שכון המזרחי במערב והישיבה במרכז, תורמים הרבה לפתוח ההווי הדתי במקומי. ביחוד ניכרת השפעתה של הישיבה על בני הנוער הרבים מהמקום הלומדים בה יום יום תורה ומבשמים את הרחוב בריחה של תורה.

חלק ניכר בפעולות תרבות אלו מבוצעות על ידי הרה"ג סוקולובר שליט"א אשר אינו חוסך מאמצים מעצמו בכל הקשור לעניני התורה וע"י הרב פרץ אשר אף הוא תורם מכוחו להעסקת התודעה התורנית במושבה. הרב פרץ מכהן במקום כבר למעלה משנתיים, ומוכחנו לדעת שב"ה הבחירה הייתה מוצלחת לכל תושבי המקום.

לאחרונה גם הוקמה מחדש המועצה הדתית אשר מתפקידה לטפל בכל בידורי הדת במקום.
במוסד זה מיוצגים המפלגות פאג"י, פועמ"ז, מפא,י, ליברלים ואחדות העבודה. היו אמנם קשיים מסויימים בהרכבה אך במאמץ משותף ובמסירות הצליחו סוף סוף להתגבר על קשיים אלו. עכשיו שוררת הבנה ושיתוף פעולה מלא בין כל הגורמים המיוצגים במוסד זה. בחירתו של הרב פרץ פה אחד הייתה בטוי נמרץ לאחדות זו.

ברוח זו ממשיך הציבור הדתי במקום לסלול מסילות לרוח התורה ולהקים בין המחנות השונים בדרכה של תורה אשר "דרכיה נועם וכל נתיבותיה שלום".

מיכאל ורמן
מתוך: "בטאון המועצה המקומית" מס' 5, ניסן תשכ"ה, אפריל 1965 בעריכת ישעיהו בן יליד

אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il