פרוטוקולים

פרוטוקולים

נובמבר 1926
"מותו של אליהו כץ
בו בחודש נפטר פתאום האדון רבי אליהו כץ, שהיה מפעילי המושבה ומכובד על הכל. הוא גם השתתף ביסודה של הישיבה לתורה ולעבודה, שלא האריכה ימים בגלל המחסור בתומכים. בישיבת הועד מזכירים את שמו "בהערצה ובשבח", ומחליטים לפרסם מודעות אבל בעתונות לזכרו של המנוח. כמו כן, מחליטים להציע עזרה או סיוע למשפחה..."


6 בדצמבר 1926
"...הוכנס ש"ס שישמש כהתחלה לספריה הציבורית של המושבה..."

4 ביוני 1926
"...הוחלט להודיע לתושבים שיכינו מים לשבת ולסגור את הברזים המרכזיים עד ל ¾ מתפוקתם..."

ינואר 1929
"...ביום 12.1.1929 נשלחו הרבנים הולנד ורוהר לבני ברק בשאלת תוכנית לבית הכנסת. ואז התעוררה גם שאלת בית המרחץ. קבעו כי המקום המתאים ביותר לכך הוא על החלקה של בית העם..."

"...שמירת שבת, ובניית בית הכנסת האדוקים שבתושבי המושבה מגבירים את לחצם על חברי הועד בקשר עם חילול בפרהסיה. ובעיקר, כאב ליבם על כלי הרכב והרוכבים שעוברים בשבת את הרחוב הראשי ברעננה...
...מחליטים להעמיד בשני קצות המושבה עמודים עם כתובות, מטעם ועד המושבה, האוסרות את הרכיבה והנסיעה בשבת בעגלות..."

15 בספטמבר 1930
"...מחליטים לקבל את מר ב. ברקאי בתור שוחט קבוע במושבה..."

7.9.38 ישיבת מועצה
צביעת בית המרחץ ההנהלה מחליטה להקציב סכום כסף לצביעה ותיקון בבית המרחץ. העבודה תיעשה ע"י מיסים ומכספי המפדה.
בית הכנסת – לבית העם מחליטים לפנות לביהכ"נ ולהציע להם שיפנו את החדר ממול למשרד ותמורתו יקבלו את בית העם לתפילה.

15.2.34 מועצה
מועצה דתית נתקבלה משלחת מטעם המועצה הדתית מורכבת מה"א הלמן, והרב לויתן, שבקשה להקציב הקצבה ניכרת לצרכי המועצה הדתית, כגון: מזכירות, עירובין שעורי ערב דתיים לילדים המתקיימים במושבה, מרחץ ועוד.
הוחלט להכניס לתקציב סכום של 24 לא"י לשנה לצרכים הנ"ל לפי סעיף מועצה דתית.

בנין בית הכנסת הוחלט לבקש את ועדת בנין בית הכנסת שיפסיקו את בנין הבית עד אחרי עבודת הזיבול והקטיף.

21.8.39
חנוכת בית הכנסת הוחלט לבחור בועדה מיוחדת שתציג את המועצה המקומית לטקס חנוכת בית הכנסת הגדול אשר יחול בקרוב. והם: ברזילי, לבהרי ומרגלית.
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il