ציטוטי פרוטוקולים

ציטוטי פרוטוקולים

26.4.39 מועצה
מהירות התנועה הוחלט להוציא חוק עזר למהירות התנועה של כלי-הרכב בכבוש רעננה, שיגביל את התנועה ל -50 ק"מ לשעה.
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il