גרמניה: גוסלר - Goslar

גרמניה: גוסלר - Goslar

מיקום גיאוגרפי: כשעה דרומית לעיר הנובר, בצפון מרכז גרמניה
חתימה על הסכם ידידות: 2006
ראש העיר: מר הנינג בינוויס (Henning Binnewies)
מספר תושבים: 42,000

זמן קצר לאחר הקשר הראשון של אגודת הספורט "הפועל רעננה" עם בראמשה, בשנת 1966 נוצר קשר דומה בין הפועל רעננה ובין מועדון הרכיבה בגוסלר. קשר זה קיים עד היום באופן פעיל ביותר, ומשתתפים בו בני נוער ומלווים מבוגרים מרעננה. מנהל מועדון הרכיבה, וה"רוח החיה" בקיום הקשר בגוסלר הוא מר אוטו פריקה, איש עסקים פרטי, שהיה גם חבר מועצת העיר, וכיום פנסיונר מבוגר.
לפני מספר שנים יזם מר אוטו פריקה הרחבת הקשר בין רעננה וגוסלר, ע"י מפגש בין נציגי העיריות. היתה הסכמה להחליף משלחות נוער. בשנת 1999 הזמינה עיריית גוסלר משלחת נוער להשתתף במפגש קבוצות נוער מכל הערים התאומות של גוסלר. מח' הנוער שלחה משלחת איכותית, שייצגה את רעננה בכבוד.
מאז היו משלחות נוער נוספות בגוסלר וכן התארגנו משלחות משותפות לעירייה ולאגודת הספורט (הן בגוסלר והן ברעננה). המשלחת האחרונה התארחה בבתי תושבים ברעננה במרץ 2005.
בחודש נובמבר 2005 הגיע ד"ר הסה לביקור פרטי ברעננה , ונפגש עם ראש העיר מר נחום חופרי. בפגישה הציע ד"ר הסה לחתום על הסכם ידידות בין גוסלר לרעננה כדי להסדיר פורמאלית את הקשר הקיים בין העיריות מאז 1999 ואת הקשרים של אגודות הספורט בשתי הערים מאז 1966, כלומר במשך 40 שנה.
ב-8.6.2006 אישרה מועצת העיר את ההתקשרות בהסכם ידידות בין שתי הערים כפי שהוצע ע"י גוסלר.
ד"ר אוטמר הסה (Otmar Hesse) כיהן כראש העירייה בגוסלר, כאשר משלחת בראשות הגברת ציפי דולפין התארחה בגוסלר לרגל חתימה על הסכם ידידות בין הערים ב-18 ביולי 2006.
במרץ 2007 הגיעה משלחת מעיריית גוסלר בראשותו של ראש העיר החדש מר הנינג בינוויס (Henning Binnewies) לביקור גומלין על מנת לחתום שוב על הסכם הידידות ברעננה.
אליעזר יפה 14, רעננה
|
טלפון: 09-7414110, 09-7437045
|
פקס: 09-7411750
דוא"ל: rachelr@raanana.muni.il
|
http://moreshet.raanana.muni.il